FilmskeNovosti
Osnovane 1944.
BEOGRAD
SRBIJA

Pravilnik o nabavkama  

Javna nabavka dobra broj 1.3.2/2020

Sanacija međuprostora između Depoa filmske trake i spolјnog zida poslovne zgrade

 

Javne nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Javna nabavka dobra broj 1.3.1/2020

Zamena krovne izolacije na poslovnoj zgradi  

 

Javne nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Javna nabavka dobra broj 1.1.8/2020

Kamere sa pratećom opremom    

 

Otvoreni postupak javne nabavke

 

Dokumentacija za preuzimanje:


Javna nabavka dobra broj 1.1.7/2020

Proširenje sistema za digitalizaciju, restauraciju i skladištenje materijala sa filmskih traka 35mm/16mm  

 

Otvoreni postupak javne nabavke

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2020

Kamere

 

Otvoreni postupak javne nabavke

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2020

Putnički automobil

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.4/2019

Električna energija

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.3/2019

Радна станица са софтвером за управљање Cintel Film скенером и пратећом опремом

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka radova broj 1.3.1/2019

Sređivanje platoa i žardinjera ispred ulaza u poslovnu zgradu

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2019

Virtuelni studio

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2019

Skener filmske trake sa pratećom opremom

 

Otvoreni postupak javne nabavke

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.3/2018

Električna energija

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2018

STO ZA PREGLED FILMSKE TRAKE

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2018

DRON

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.5/2017

Električna energija

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.4/2017

Računarski programi za proces digitalizacije

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.3/2017

Kamera

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2017

Radne stanice i server za proces digitalizacije

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2017

Skener filmske trake

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2016

Električna energija

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2015

Električna energija

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka radovi broj 1.3.1/2015

Izvođenje druge (poslednje) faze radova na klimatizaciji i ventilaciji depoa filmske trake

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2014

Električna energija

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka radovi broj 1.3.1/2014

Izvođenje prve faze radova na klimatizaciji i ventilaciji depoa filmske trake

 

Otvoreni postupak

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka radovi broj 1.3.2/2014

Izvođenje radova na sanaciji depoa filmske trake u Košutnjaku, Beograd

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2014

Nabavka i montaža polica za smeštaj filmske trake

 

Javna nabavka male vrednosti

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka radovi broj 03/13

Izvođenje radova na investicionom održavanju depoa (podruma) poslovne zgrade u Beogradu u Bulevaru vojvode Mišića 39a

 

Otvoreni postupak

 

Dokumentacija za preuzimanje:

 

Javna nabavka dobra broj 02/13

Ultrasonični čistač filmske trake sa HFE tečnošću
(Ultrasonic Film Cleaner HFE)

 

Otvoreni postupak

 

Dokumentacija za preuzimanje: